Welkom bij DiGiStart2001

Rene van Dillen
René van Dillen
(0575-575858)

Computers kunnen in principe alles, zo is de bewering van velen uit de ICT-wereld. Maar is dat ook zo? Alle functies van een mensenhand nabootsen in een robot, is al een hele uitdaging. En zal het ook zover komen dat een computer alle nuances in onze taal juist weet te interpreteren? De techniek, waaronder taaltechnologie, schrijdt met rasse schreden voort. Juist in de taaltoepassingen bij uw werkzaamheden biedt de taaltechnologie vaak een oplossing om uw werk efficiënter en effectiever te maken. En hierbij helpt de computer ú.

Digistart2001 heeft zich gespecialiseerd in deze technologie. Doel is altijd u als klant het juiste gereedschap aan te reiken voor optimale werkprestaties.

Voor meer informatie over taaltechnologie, Digistart2001 en haar producten verwijs ik u graag naar de overige webpages. Uiteraard ben ik altijd bereid u een mondelinge toelichting te geven.